Adnabod fi, adnabod chi

Dyddiad: 11.06.2024 - 17.06.2024
Lleoliad: Caerdydd, Caerfyrddin a Llandudno

Man wearing an ID tag

Gweithiodd y prosiect Engage to Change yng Nghymru o 2016 tan Mis Mai 2023. Gweithiodd i wella rhagolygon cyflogaeth pobl ifanc ag anabledd dysgu, ac awtistiaeth.

Dylanwadu a Hysbysu Engage to Change yw ei brosiect gwaddol ac mae’n cynnal digwyddiadau “Adnabod Fi, Adnabod Chi” i ddod â phobl ag anabledd dysgu ac neu awtistiaeth, teuluoedd, darparwyr cyflogaeth â chymorth,  a chomisiynwyr at ei gilydd i siarad a rhannu syniadau.

Archebwch eich lle yma

Easy Read logo

Cliciwch yma am gwybodaeth hawdd ei deall

Pobl ag anabledd dysgu, a neu awtistiath

Os ydych ag anabledd dysgu, a/neu awtistiaeth

  • Darganfyddwch pa gymorth cyflogaeth sydd ar gael.
  • Rhannwch eich profiadau o waith.
  • Dywedwch pa gymorth i mewn i waith sydd orau i chi.

Teulu

Os oes gennych berson ifanc ag anabledd dysgu, neu awtistiaeth yn eich teulu:

  • Darganfyddwch pa gymorth cyflogaeth sydd ar gael.
  • Dywedwch pa gefnogaeth sydd ei hangen.
  • Gwrandewch ar yr hyn sydd gan bobl ifanc o’r prosiect i’w ddweud am gymryd rhan.

Darparwr

Os ydych chi’n ddarparwr cymorth:

  • Dywedwch wrth bobl pa gefnogaeth rydych yn ei gynnig.
  • Darganfyddwch beth arall sydd ei angen ar bobl.

Comisiynydd

Os ydych chi’n comisiynu gwasanaethau:

  • Darganfyddwch beth sydd ei angen ar bobl mewn gwirionedd.
  • Clywed barn pobl ifanc am gymorth cyflogaeth a’r hyn sy’n gweithio.

 

Mae croeso i bawb ymuno â ni yn y digwyddiadau rhad ac am ddim hyn.

Bydd lluniaeth ar gael.

Lleoliadau hygyrch.

 

Archebwch eich lle yma

 

Caerdydd, Future Inn: Dydd Mawrth 11 Mehefin 2024. 11:00 – 1:45

Caerfyrddin, Canolfan Halliwell: Dydd Mercher 12 Mehefin 2024. 11:00 – 1:45

Llandudno, Venue Cymru: Dydd Llun 17 Mehefin 2024. 11:00 – 1:45

 


Mae Dylanwadu a Hysbysu yn bartneriaeth rhwng Anabledd Dysgu Cymru ac NCMH ym Mhrifysgol Caerdydd.
Mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Logos for Engage to Change, Welsh Government and National Lottery Community Fund
240 o leoedd ar gael
Standard
Ticket for anyone who does not fall into any of the categories below.
£0.00 y person/dydd
Concession
For organisations with an annual income of less than £1Million.
£0.00 y person/dydd
Person with a learning disability
Anyone who has a learning disability attending in their own capacity or as a representative of an organisation as volunteer, member or employee.
£0.00 y person/dydd
Parent / Family Carer
Anyone who is an unpaid carer for a person with a learning disability. The person with a learning disability does not have to be with the person.
£0.00 y person/dydd
Paid support
A paid carer supporting someone with a learning disability to attend the event who would not be able to attend/participate fully without support
£0.00 y person/dydd
Student
Anyone who is registered as a full or part time student not in employment
£0.00 y person/dydd

If choosing a single date, please select the same start and end date.

Date: Choose...
/ /
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders