Cwrs ar-lein – Gwneud gwybodaeth yn hawdd ei ddeall a’i ddarllen – 21 Mehefin

Dyddiad: 21.06.2022
Lleoliad: Ar-lein

man and woman reviewing easy read documents

 

Mae cadw pellter cymdeithasol yn newid y ffordd rydyn ni’n gweithio, sut rydyn ni’n cefnogi pobl a sut rydyn ni’n rhoi’r wybodaeth maen nhw ei angen i bobl.

Rhywbeth y gall helpu i sicrhau bod yr wybodaeth ysgrifenedig rydyn ni’n ei rhannu yn glir ac yn hawdd ei ddeall.

Fe fydd y sesiwn yma yn eich cyflwyno i hanfodion gwneud gwybodaeth yn hawdd ei ddarllen a’i ddeall i bobl gydag anabledd dysgu.

Mae’r cwrs yma yn addas i unrhyw un sydd eisiau gwneud eu gwybodaeth ysgrifenedig yn fwy hygyrch, yn enwedig i bobl gydag anabledd dysgu.

Fe fydd y cwrs yn cynnwys

 • Iaith glir
 • Strwythur brawddegau
 • Paragraffau
 • Cynllun a dyluniad tudalennau
 • Defnyddio delweddau

 

Sut fydd y sesiwn yn gweithio

 1. Pan fyddwch yn cofrestru fe fyddwch yn derbyn cyfarwyddiadau ar sut i ymuno gyda’r sesiwn ar-lein. Edrychwch i weld os oes gennych yr offer cywir, gweler isod.
 2. Fe fydd eich tiwtor yn eich tywys drwy’r cwrs, fe fyddwch yn gweld gwybodaeth ac enghreifftiau ar y sgrin yn ogystal  â gallu gweld eich cyd gyfranogwyr a’r hyfforddwr/wraig.
 3. Fe fyddwch yn gallu gofyn cwestiynau a thrafod y dulliau gyda’r tiwtor a’ch cyd gyfranogwyr.
 4. Cewch gyfle i greu darn o ddeunydd hawdd ei ddeall. Fe fydd y tiwtor yn cysylltu gyda chi ar amser cytun ar ôl y cwrs a rhoi adborth a chyngor un i un i chi.
 5. Wedi i’r sesiwn ddirwyn i ben fe fyddwch yn derbyn e-bost gyda holl ddeunyddiau’r cwrs

Os ydych yn defnyddio gliniadur neu gyfrifiadur

Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur fe fyddwch angen

 • Meicroffôn
 • Seinyddion
 • Camera
 • Cysylltiad rhyngrwyd
 • Lawrlwytho’r ap Zoom.

Os ydych yn defnyddio tabled neu ffôn ddeallus

Os ydych yn defnyddio ffôn ddeallus neu dabled fe fyddwch angen

 • Cysylltiad rhyngrwyd
 • Lawrlwytho’r ap Zoom

Unwaith y byddwch wedi archebu lle ar y cwrs fe fyddwn yn anfon cyfarwyddiadau llawn i chi ar sut i ymuno gyda’r sesiwn.

15 o leoedd ar gael
Safonol
Tocyn i unrhyw un sydd ddim yn dod o dan unrhyw un o’r categorïau isod.
£40.00 y person/dydd
Sefydliad bach
I gyrff gydag incwm blynyddol o lai na £1 miliwn.
£30.00 y person/dydd
Person gydag anabledd dysgu
Unrhyw un sydd ag anabledd dysgu yn mynychu yn ei gapasiti ei hun neu fel cynrychiolydd corff fel gwirfoddolwr, aelod neu gyflogai.
£15.00 y person/dydd
Rhiant/Gofalwr Teulu
Unrhyw un sydd yn ofalwr di-dâl i berson gydag anabledd dysgu. Does dim rhaid i’r person gydag anabledd dysgu fod gyda’r person.
£15.00 y person/dydd
Myfyriwr
Unrhyw un sydd wedi cofrestru ar gwrs llawn neu ran amser yn berthynol i iechyd a gofal cymdeithasol.
£15.00 y person/dydd
Gofalwr cyflogedig
Gofalwr cyflogedig sydd yn cefnogi rhywun ag anabledd dysgu i fynychu’r digwyddiad na fyddai wedi gallu mynychu/cymryd rhan yn y digwyddiad yn llawn heb gefnogaeth.
£15.00 y person/dydd
Dyddiad: 21/06/2022
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr