Cyflwyniad i gyflyrau sbectrwm awtistig: oedolion (Bangor)

Dyddiad: 05.06.2019
Lleoliad: Bangor

Two men choosing golf clubs

Nodau’r cwrs

Mae’r cwrs wedi’i ddylunio i’r rhai hynny sydd yn newydd i faes awtistiaeth. Caiff cyfranogwyr eu cyfl wyno i gysyniadau a damcaniaethau sylfaenol yn berthynol i Anhwylderau Sbectrwm Awtistig.

Caiff y syniad o awtistiaeth fel anhwylder sbectrwm ei archwilio ynghyd ag agweddau biolegol, seicolegol ac ymddygiadol y cyfl wr.

Fe fydd y gweithdy yn cyfl wyno ddulliau ymarferol o weithredu ochr yn ochr ag egwyddorion damcaniaethol.

Mae’r cwrs yma yn rhyngweithiol gyda chyfl eoedd i drafod ac
i ofyn cwestiynau.

Ar ôl y cwrs fe fyddwch yn:

  • Adnabod prif nodweddion ymddygiad i bobl ar y sbectrwm awtistig
  • Deall y triawd o namau
  • Deall amrediad y sbectrwm
  • Gwerthfawrogi’r gwahaniaethau neilltuol o ddeall iaith gyda phobl ar y sbectrwm awtistig
  • Deall yr angen i gefnogi iaith lafar yn weledol i helpu dealltwriaeth
  • Gwerthfawrogi pwysigrwydd trefn a hagwyladwyedd i bobl ar y sbectrwm awtistig
  • Deall cymhelthdod rhyngweithio cymdeithasol
  • Gwerthfawrogi’r gwahaniaethau synhwyraidd i bobl ar y
    sbectrwm awtistig.

Ar gyfer

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sydd yn cefnogi neu’n dod i gysylltiad gydag oedolion ar y sbectrwm awtistig ac a hoff ai ddatblygu eu dealltwriaeth o’r cyflwr

18 o leoedd ar gael
Standard
Ticket for anyone who does not fall into any of the categories below.
£100.00 y person/dydd
Concession
For organisations with an annual income of less than £1Million.
£50.00 y person/dydd
Person with a learning disability
Anyone who has a learning disability attending in their own capacity or as a representative of an organisation as volunteer, member or employee.
£25.00 y person/dydd
Parent / Family Carer
Anyone who is an unpaid carer for a person with a learning disability. The person with a learning disability does not have to be with the person.
£25.00 y person/dydd
Paid Support
A paid carer supporting someone with a learning disability to attend the event who would not be able to attend/participate fully without support
£25.00 y person/dydd
Student
Anyone who is registered as a full or part time student not in employment
£25.00 y person/dydd

No date set

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr