Cymuned ymarfer technoleg wedi’i bersonoleiddio yn y gymuned Cymru gyfan

Dyddiad: 11.03.2021
Lleoliad:

Ar-lein drwy Zoom

10:00 am tan 11:15 am

Ymunwch gyda’n cyfarfod diweddaraf o’r rhwydwaith Cymuned ymarfer technoleg wedi’i bersonoleiddio yn y gymuned Cymru gyfan i glywed a thrafod 2 strategaeth a fydd yn effeithio ar sut mae pobl gydag anabledd dysgu yng Nghymru yn defnyddio technoleg i gynyddu eu dewis, llais a rheolaeth.

Fe fydd Glyn Jones o Lywodraeth Cymru yn siarad am y Strategaeth Digidol i Gymru, ei themâu a’r ethos y tu ôl i’r strategaeth yn ogystal â sut mae’n berthynol i hyrwyddo technoleg i gynyddu llais, dewis a rheolaeth i bobl gydag anabledd dysgu.

Fe fydd Paul Mazurek, Cher Lewney a Kathryn Whitfield o raglen Gyda’n Gilydd Gogledd Cymru yn siarad am Strategaeth Technoleg Anabledd Dysgu. Fe fyddan nhw’n trafod nodau’r strategaeth, yr egwyddorion sydd yn sylfaen iddo ac effaith a chyfleoedd COVID-19.

Fe fydd cyfle i ofyn cwestiynau, i gael atebion ac i drafod.

Os nad ydych eisoes yn aelod o’r rhwydwaith, gallwch ymuno yma.

Archebwch eich tocynnau isod i’r digwyddiad am ddim yma.

200 o leoedd ar gael
Standard
Ticket for anyone who does not fall into any of the categories below.
£0.00 y person/dydd
Concession
For organisations with an annual income of less than £1Million.
£0.00 y person/dydd
Person with a learning disability
Anyone who has a learning disability attending in their own capacity or as a representative of an organisation as volunteer, member or employee.
£0.00 y person/dydd
Parent / Family Carer
Anyone who is an unpaid carer for a person with a learning disability. The person with a learning disability does not have to be with the person.
£0.00 y person/dydd
Paid Support
A paid carer supporting someone with a learning disability to attend the event who would not be able to attend/participate fully without support
£0.00 y person/dydd
Student
Anyone who is registered as a full or part time student not in employment
£0.00 y person/dydd
Dyddiad: 11/03/2021
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr