Mae Cyngor ar Bopeth wedi bod yn helpu pobl yng Nghymru am fwy nag 80 mlynedd. Mae ganddynt wasanaeth newydd o’r enw Advicelink Cymru.

Gall Advicelink Cymru helpu pobl i ddysgu mwy am y budd-daliadau lles y dylent fod yn ei gael.

Gall Adviceline Cymru hefyd helpu gyda phroblemau eraill fel dyled, problemau tai a phroblemau swyddi.

I ddarganfod mwy am sut mae Adviceline Cymru yn gweithio a sut mae wedi helpu pobl ag anabledd dysgu, cofrestrwch ar gyfer y sesiwn ar-lein.

lleoliad: Zoom

Dyddiad: 20 Hydref

Amser: 11.00 a 12.00

Sesiwn yn llawn