Two men laughing together

Fe fydd y cwrs undydd yma yn rhoi cyflwyniad i Gefnogaeth Ymddygiad Cadarnhaol, dull yn seiliedig ar ymchwil i wella llesiant a lleihau ymddygiad heriol gyda phobl ag anabledd dysgu a grwpiau hawdd eu niweidio eraill.

Ar ôl gorffen y cwrs fe fydd y cyfranogwyr yn gallu:

  • Deall rhai cysyniadau allweddol ynghylch ymddygiad
  • Diffinio ymddygiad heriol
  • Ystyried gwerthoedd ac ymyrraeth moesegol
  • Diffinio nodweddion allweddol Cefnogaeth Ymddygiad Cadarnhaol
  • Disgrifio Cynllun Cefnogaeth Ymddygiad Cadarnhaol tri cham
  • Cyfeirio at hyfforddiant achrededig manylach mewn PBS

Ar gyfer

Uwch reolwyr, rheolwyr rheng flaen, aelodau o’r teulu, gofalwyr a gweithwyr cefnogi.