Mae iechyd pobl ag anabledd dysgu yn waeth na iechyd pobl eraill yng Nghymru ac maen nhw’n byw bywydau byrrach.

Rydyn ni eisiau newid hyn.

Roedd y gynhadledd yma’n edrych ar faterion iechyd i bobl ag anabledd dysgu a sut y gallwn wella pethau.

Roadd Caru eich Iechyd yn cynnwys gweithdai a siaradwyr ar amrediad o bynciau i bobl ag anabledd dysgu, rhieni a gofalwyr, a’r rhai sydd yn comisiynu ac yn darparu gwasanaethau.

Roedd siaradwyr yn cynnwys:

 • Sefydliad Paul Ridd
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Pobl yn Gyntaf Abertawe
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
 • Coleg Derwen

Roedd gweithdai yn cynnwys;

 • Bwndeli Gofal – Mencap Cymru
 • Iechyd Deintyddol – Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
 • Zumba – Canolfan Padarn
 • Siapio ar gyfer 2017 – Cartrefi Cymru
 • Colli Clyw – Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
 • Colli Golwg – Sense Cymru
 • Prosiect STOMP: meddyginiaeth – Dimensions
 • Sgrinio Iechyd – Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Boccia – Chwaraeon Anabledd Cymru
 • Iechyd Meddwl – Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
 • Cefnogaeth yn dilyn argyfwng – Mirus
 • Marw a marwolaeth – Marie Curie
 • 999 a gwasanaethau eraill – Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Fe fydd Caru eich Iechyd yn cael ei gynnal yng Nghasnewydd, De Cymru.