Derbyniwch y newyddion diweddaraf gan y sector anabledd dysgu yng Nghymru. Gallwch hefyd ddilyn diweddariadau am ein gwaith i wella polisi sydd yn effeithio ar bobl gydag anabledd dysgu yng Nghymru, yn cynnwys ein hymatebion i ymgynghoriadau.

Mae ein cylchgrawn poblogaidd Llais bellach ar gael i’w ddarllen fel blog ar-lein. Mae ein blog Llais, sydd yn ffynhonnell gyfoethog o drafodaethau, yn rhywle lle y gallwch ddarganfod y meddwl diweddaraf o’r maes anabledd dysgu yng Nghymru. Rydyn ni’n annog postiau ac erthyglau ar gyfer y blog gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwella bywydau pobl gydag anabledd dysgu.  Cysylltwch gyda Karen Warner neu Kai Jones i gyflwyno erthygl.