Darllenwch ein adroddiad blynyddol ar gyfer Ebrill 2021 i Mawrth 2022 (3mb).