Darllenwch ein adroddiad blynyddol ar gyfer Ebrill 2021 i Mawrth 2022. Cliciwch ar ‘darllen yr adroddiad’ isod i ddarllen ein hadroddiad blynyddol ar-lein – neu gallwch lawrlwytho copi PDF yma.