Darllenwch ein adroddiad blynyddol ar gyfer Ebrill 2019 i Mawrth 2020 (3mb)