Darllenwch ein adroddiad blynyddol ar gyfer Ebrill 2022 i Mawrth 2023.

Cewch bori drwy’r fersiwn ar-lein isod, neu gallwch ddarllen neu lawrlwytho dogfen PDF ddigidol yma (3mb).