Cynhaliwyd ein cystadleuaeth ffotograffiaeth 2019 mewn partneriaeth gyda Able Radio ac roedd yn agored i unrhyw un gydag anabledd dysgu sydd yn byw yng Nghymru.

Roeddem yn chwilio am luniau ar thema ein cynhadledd flynyddol ‘Dwi yma’ a gallai fod yn llun o unrhyw beth, ond rhaid iddo ddweud stori am sut rydych chi yn cael eich gweld, eich clywed, eich cynnwys a’u gwerthfawrogi ym mhob agwedd o fywyd..

Fe wnaeth 37 o bobl ar draws Cymru gymryd rhan yn y gystadleuaeth.

Fe ddyfarnodd y beirniaid wobrau ar gyfer 2 gateogri ac 1 ennillydd cyffredinol

Rhoddwyd y gwobrau drwy garedigrwydd  Alto Digital. Altodigital logo