I farcio #DiwrnodCancrYByd rydyn ni wedi casglu adnoddau defnyddiol ar gyfer pobl ag anabledd dysgu, aelodau teulu, a cefnogwyr, yn cynnwys canllawiau Hawdd ei Ddeall da.

(Mae’r cynnwys canlynol yn Saesneg yn unig gan ei fod yn deillio o sefydliad arall. Mae gweddill y cynnwys are ein gwefan yn ddwyieithog. Rydym yn gweithio tuag at amser lle gallwn gyfieithu gwybodaeth gan sefydliadau eraill sy’n ymddangos ar ein gwefan. Am fwy o wybodaeth darllenwch ein Datganiad Iaith Gymraeg.)

Cancer is responsible for 1 in 6 deaths worldwide, but up to 50% of all cancers can be prevented. Access to information you can understand is a major help in prevention, including understanding the importance of screening. Accessible information is also crucially important with helping people to understand treatment, and difficult issues such as end of life care.