3 men and a woman are looking at their phones. Behind them is a red sign saying UK Emergency Alert System

Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi cynhyrchu canllaw hawdd ei ddeall i’r System Rhybuddion Brys sy’n cael ei brofi ddydd Sul 23 Ebrill am 3pm.

Cyflwynwyd y System Rhybuddion Brys gan Lywodraeth y DU i anfon negeseuon brys yn rhybuddio’r cyhoedd am sefyllfaoedd sy’n peryglu bywyd fel llifogydd neu danau gwyllt. Mae systemau tebyg yn cael eu defnyddio yn yr Unol Daleithiau, Canada, Siapan a gwledydd eraill ledled y byd.

Gallwch lawrlwytho’r canllaw hawdd ei ddeall ar gyfer prawf y System Rhybuddion Brys isod. Mae wedi’i wneud gan Hawdd ei Ddeall Cymru – tîm gwybodaeth hygyrch Anabledd Dysgu Cymru.

Rhybudd Brys Newydd Llywodraeth y DU – canllaw hawdd ei ddeall

Beth sydd angen i chi ei wybod am brawf y System Rhybuddion Brys newydd

Bydd prawf y system yn cael ei anfon i bob ffôn clyfar 4G a 5G yn y DU am 3pm ddydd Sul 23 Ebrill. Bydd y rhybudd prawf yn 10 eiliad o sain a dirgryniad.

Ar gyfer y prawf, nid oes angen i chi gymryd unrhyw gamau – bydd y sain a’r dirgryniad yn stopio’n awtomatig ar ôl 10 eiliad. Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw dileu’r neges neu glicio ‘OK’ ar sgrin gartref eich ffôn – yn union fel ar gyfer rhybudd neu hysbysiad ‘batri isel’ – a pharhau i ddefnyddio eich ffôn fel arfer.

Ni fydd pobl sydd wedi diffodd eu ffonau yn derbyn y neges – ond bydd yn canu os bydd eich ffôn yn cael ei droi i fod yn dawel.

Dywedodd gweinidog llywodraeth y DU sy’n gyfrifol am y system, Oliver Dowden, y byddai’r system rybuddio yn cael ei defnyddio dim ond mewn sefyllfaoedd lle roedd risg uniongyrchol i fywyd. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yn cael ei dargedu at ardaloedd penodol iawn, yn hytrach na’r DU gyfan ac, yn ôl swyddogion, efallai na fydd yn cael ei ddefnyddio am fisoedd neu flynyddoedd.

Gwyliwch y fideo isod i weld a chlywed sut mae’r rhybuddion brys yn gweithio.

 

Gallwch lawrlwytho ein canllaw hawdd ei ddeall ar gyfer prawf y System Rhybuddion Brys isod.

Rhybudd Brys Newydd Llywodraeth y DU – canllaw hawdd ei ddeall

I gael rhagor o wybodaeth am y System Rhybuddion Brys ewch i https://www.gov.uk/alerts.