Ar hyn o bryd, dim ond yn Saesneg mae’r geiriadur ar gael.

Rhestr o’r holl ddiffiniadau rydyn ni wedi’u defnyddio mewn dogfennau hawdd eu darllen.

Os ydych chi’n cynhyrchu eich gwybodaeth hawdd ei darllen eich hun, gall ein geiriadur diffiniadau eich helpu chi i egluro geiriau a thermau anodd.