Cyngor Abertawe – Cynllun trais yn erbyn menywod i gadw pobl yn ddiogel – Hawdd ei Ddeall

Hydref 2023 | Cynllun Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

Gofynnodd Cyngor Abertawe i ni wneud fersiwn Hawdd ei Ddeall o’u cynllun.

Mae’r cynllun yn sôn am yr hyn y byddant yn ei wneud i gefnogi pobl y mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn effeithio arnynt.

Mae’r cynllun yn esbonio’r hyn maen nhw wedi’i wneud a’r hyn maen nhw’n bwriadu ei wneud i helpu i gadw pobl yn ddiogel. Mae’n sôn am sut y byddant yn gwirio bod eu cynlluniau’n gweithio a sut y byddant yn gweithio gyda sefydliadau eraill.

Fe wnaethon ni fersiwn Cymraeg Hawdd ei Ddeall o’r cynllun hefyd. Mae’r ddau yn hygyrch yn ddigidol i ddarllenwyr sgrin a thechnoleg gynorthwyol arall.

Pwyswch y botwm lawrlwytho coch i weld PDF hygyrch o’r cynllun.

Gallwch gysylltu â Chyngor Abertawe am fwy o wybodaeth.

Cysylltwch â ni os hoffech wybod mwy am unrhyw un o’n gwasanaethau: easyread@ldw.org.uk.

Gallwch weld ein holl waith diweddar yma.

Gan Hawdd ei Ddeall Cymru | Easy Read Wales.