Llywodraeth Cymru – Strategaeth Tlodi Plant i Gymru – Hawdd ei Ddeall

Gorffennaf 2023 | Strategaeth Tlodi Plant i Gymru. Mae Llywodraeth Cymru eisiau gwybod beth yw eich barn chi.

Gofynnodd Llywodraeth Cymru i ni wneud fersiwn Hawdd ei Ddeall o’u hymgynghoriad. Maen nhw eisiau taclo tlodi a gwneud bywyd yn decach yng Nghymru. Maen nhw wedi ysgrifennu strategaeth ddrafft i ddelio â thlodi plant yng Nghymru. Gall byw mewn tlodi effeithio ar addysg, iechyd a llesiant plentyn.

Mae’r arolwg yn gofyn beth yw eich barn am y Strategaeth Tlodi Plant ddrafft i Gymru. Gallwch lenwi’r arolwg erbyn 11 Medi 2023 i ddweud wrth Lywodraeth Cymru beth yw eich barn.

Fe wnaethom hefyd fersiwn Cymraeg Hawdd ei Ddeall o’r dogfennau. Mae pob un ohonynt yn hygyrch yn ddigidol i ddarllenwyr sgrin a thechnoleg gynorthwyol arall.

Pwyswch y botwm lawrlwytho coch i weld a chadw’r ddogfen wybodaeth.

Gallwch ymweld â gwefan Llywodraeth Cymru ar gyfer yr arolwg i’w llenwi a mwy o wybodaeth.

Cysylltwch â ni os hoffech wybod mwy am unrhyw un o’n gwasanaethau: easyread@ldw.org.uk.

Gan Hawdd ei Ddeall Cymru | Easy Read Wales.