Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys – Ein Cynlluniau Iechyd a Llesiant ym Mhowys – Hawdd ei Ddeall

Awst 2023 | Cynlluniau ar gyfer Iechyd a Llesiant ym Mhowys ar gyfer 2023 i 2028.

Gofynnodd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys i ni wneud fersiwn Hawdd ei Ddeall o’u Cynllun Ardal am y 5 mlynedd nesaf.

Mae’r cynllun yn dangos amcanion Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys a’r camau y byddant yn eu cymryd i wella iechyd a llesiant ym Mhowys. Mae’n sôn am y canlyniadau y maent am eu gweld i wirio bod eu cynllun yn gweithio.

Fe wnaethon ni hefyd fersiwn Cymraeg Hawdd ei Ddeall o’r cynllun. Mae’r ddau yn hygyrch yn ddigidol i ddarllenwyr sgrin a thechnoleg gynorthwyol arall.

Pwyswch y botwm lawrlwytho coch i weld PDF hygyrch o’r cynllun.

Gallwch ymweld â gwefan Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys am fwy o wybodaeth.

Cysylltwch â ni os hoffech wybod mwy am unrhyw un o’n gwasanaethau: easyread@ldw.org.uk.

Gan Hawdd ei Ddeall Cymru | Easy Read Wales.