Arolygiaeth Gofal Cymru – Adroddiad Hawdd ei Ddeall ar wasanaethau anabledd dysgu ym Mlaenau Gwent

Mehefin 2024 | Beth wnaeth yr Arolygiaeth Gofal Cymru ei ddarganfod.

Gofynnodd Arolygiaeth Gofal Cymru i ni greu fersiwn Hawdd ei Deall o’u hadroddiad. Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â’r Gwiriad Sicrwydd a wnaethant rhwng 26 a 28 Mawrth 2024 o Dîm Cymunedol Oedolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent (yn benodol ar gyfer Anabledd Dysgu).

Mae’r adroddiad yn egluro beth mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn ei wneud a sut maen nhw’n gwneud eu gwiriadau. Mae’n sôn am yr hyn a ddarganfuon nhw am y gwasanaethau anabledd dysgu.

Mae’n cynnwys y gwaith da mae’r cyngor yn ei wneud a’r pethau sydd angen eu gwella. Roeddent yn edrych ar feysydd Pobl, Atal, Partneriaethau a Llesiant.

Fe wnaethom hefyd fersiwn Saesneg Hawdd ei Ddeall o’r adroddiad. Mae’r ddau yn hygyrch yn ddigidol i ddarllenwyr sgrin a thechnoleg gynorthwyol arall.

Pwyswch y botwm lawrlwytho coch i gael y PDF hygyrch o’r adroddiad.Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Arolygiaeth Gofal Cymru.

Cysylltwch â ni os hoffech wybod mwy am unrhyw un o’n gwasanaethau: easyread@ldw.org.uk.

Gallwch weld ein holl waith diweddar yma.

Gan Hawdd ei Ddeall Cymru | Easy Read Wales.