Llywodraeth Cymru – Gwasanaethau Anabledd Dysgu – Ein cynlluniau ar gyfer 2022 i 2026 – Hawdd ei Ddeall

Ionawr 2023 | Gwasanaethau Anabledd Dysgu – Cynlluniau Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn inni wneud dogfen Hawdd ei Ddeall yn esbonio eu cynlluniau ar gyfer Gwasanaethau Anabledd Dysgu ar gyfer 2022 i 2026.

Mae’r ddogfen yn cynnwys y meysydd maen nhw eisiau gweithio arnyn nhw. Mae’n esbonio beth maen nhw’n bwriadu ei wneud i gefnogi pobl gydag anableddau dysgu a phryd .

Rydym wedi gwneud fersiwn Hawdd ei Ddeall o’r canllaw hefyd. Mae’r ddau ganllaw ar gael yn ddigidol ar gyfer darllenwyr sgrin a thechnoleg cynorthwyol eraill.

Pwyswch y botwm lawrlwytho coch i weld ac i gadw’r canllaw.

Gallwch fynd i werfan Llywodraeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Cysylltwch gyda ni os ydych eisiau gwybod rhagor am unrhyw un o’n gwasanaethau: easyread@ldw.org.uk.