Comisiynu ar gyfer bywyd da: digwyddiad De Cymru

Dyddiad: 23.09.2024
Lleoliad: Casnewydd, De Cymru

Comisiynu ar gyfer bywyd da: yr effaith bum mlynedd yn ddiweddarach?

Ym mis Mawrth 2019, cyhoeddodd y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol ganllaw, “Comisiynu llety a chefnogaeth ar gyfer bywyd da i bobl gydag anabledd dysgu.

Bum mlynedd yn ddiweddarach rydym am archwilio

  • ydy’r canllawiau wedi helpu?
  • ydy e wedi symud ni ymlaen?

Byddwn yn cyflwyno canfyddiadau ein harolwg meincnodi ar sut mae’r canllawiau’n cael eu defnyddio yng Nghymru a lle mae angen ymwybyddiaeth a chymorth ychwanegol.

Cyn i ni gael y sgwrs hon yn eich ardal, rydym yn gofyn i chi gwblhau arolwg am y canllawiau. Bydd canlyniadau’r arolwg hwn yn cael eu rhannu mewn digwyddiad ar-lein ddydd Mawrth 17 Medi o 2:00pm – 4:00pm. Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer y digwyddiad wyneb yn wyneb, yng Nghyffordd Llandudno isod, byddwn yn eich cofrestru’n awtomatig ar gyfer sesiwn canlyniadau’r arolwg ar-lein ar 17 Medi.

Dyddiad: Dydd Llun 23 Hydref 2024

Amser: 1:00 yp tan 4:00 yp

Lleoliad: Holiday Inn,  Casnewydd – De Cymru

 

Cliciwch yma i newid i ddigwyddiad Gogledd Cymru

Mae’r digwyddiadau a’r ymchwil hyn yn ddarn o gydweithrediad â:

 

16 o leoedd ar gael
Standard
Ticket for anyone who does not fall into any of the categories below.
£0.00 y person/dydd
Person with a learning disability
Anyone who has a learning disability
£0.00 y person/dydd
Parent / Carer
Anyone who is an upaid carer for someone with a learning disability
£0.00 y person/dydd
Student
Anyone on a full time health or social care course
£0.00 y person/dydd
Dyddiad: 23/09/2024
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders