Image of stylised cityscape with arrows rising to the sky in the background. The sky is blue with two pale white clouds drifting by.

Roedd y gynhadledd yma’n edrych ar sut y gallwn ni fuddsoddi mewn dyfodol gwell i bobl gydag anabledd dysgu drwy newid y ffordd rydyn ni’n gwneud pethau a gwneud gwahanol bethau. Mae’r byd o’n hamgylch yn newid ac mae’r arian sydd gennym ni i’n helpu i addasu yn lleihau. Rhaid inni hyrwyddo llesiant a sicrhau bod hawliau yn cael eu hamddiffyn nawr ac yn y dyfodol. I wneud hyn mae angen inni addasu a chwrdd â disgwyliadau sydd yn newid drwy edrych ar yr holl adnoddau sydd ar gael inni, yn cynnwys technoleg newydd.

Roedd thema’r gynhadledd yn tynnu oddi ar y deddfau a’r polisïau allweddol perthnasol yng Nghymru:

 

Siaradwyr yn cynnwys:

  • Huw Irranca-Davies AC, Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
  • Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru
  • Vanessa Morse, Hijinx theatre
  • Hannah and Tim Hayes, rhieni
  • Vision 21
  • Zoe Richards, Anabledd Dysgu Cymru prosiect Ffrinidau Gigiau
  • Adrian Roper, Samantha Taylor a Michelle Thomas, Cartrefi Cymru Cooperative

Drama o Hijinx Theatre