Amser:       10:00am tan 12:00pm

Rhannu ymarfer da a gweithio ar y cyd gyda rhieni ag anabledd dysgu i wella cymorth ledled Cymru.

 Parents and child

Ymunwch â ni ddydd Mercher 19 Ionawr 2022 am gyfarfod cyntaf y rhwydwaith newydd ar gyfer pobl proffesiynol sy’n gweithio gyda rhieni ag anabledd dysgu yng Nghymru.

Bydd y rhwydwaith yn rhoi’r siawns i’r rheiny sy’n gweithio gyda rhieni ag anableddau dysgu i rannu gwybodaeth, profiad ac ymarfer da.

Bydd diweddariad ar gynydd y canllawiau newydd i gefnogi rhieni ag anableddau dysgu sy’n cael eu cynhyrchu gan dîm ymchwil ym Mhrifysgol De Cymru ar ran Lywodraeth Cymru.

Hefyd byddwn ni’n rhannu’r storïau a phrofiadau rhieni ag anableddau dysgu.