Nodau’r Cwrs

Fe fydd y cwrs undydd hwn yn helpu cyfranogwyr i wneud gwybodaeth yn haws i’w darllen a’i deall i bobl ag anableddau dysgu. Yna bydd y cyfranogwyr yn gallu
cynhyrchu

 • Taflenni
 • Llythyrau
 • Cofnodion cyfarfodydd
 • Agendau
 • Adroddiadau
 • Posteri.

 

 Ar ôl y cwrs yma fe fydd y cyfranogwyr yn gallu

 • Defnyddio geiriau, brawddegau a gramadeg clir
 • Gweithio allan pa wybodaeth berthnasol sydd i’w chynnwys
 • mewn dogfen hawdd i’w darllen
 • Cynnwys lluniau a delweddau priodol i wneud gwybodaeth
 • yn glir
 • Strwythuro dogfennau fel eu bod yn hawdd i’w dilyn.
 • Cychwyn ar unwaith i gynhyrchu dgfennau hygyrch.

 

Ar gyfer

Mae’r cwrs yma ar gyfer unrhyw un sy’n ysgrifennu ac yn cynhyrchu gwybodaeth ysgrifenedig sydd angen ei deall yn glir, yn enwedig gan bobl ag anableddau dysgu.