Mae Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan wedi rhyddhau ffilm newydd am hawliau rhieni a gofalwyr teulu o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

(Mae’r cynnwys canlynol yn Saesneg yn unig gan ei fod yn deillio o sefydliad arall. Mae gweddill y cynnwys are ein gwefan yn ddwyieithog. Rydym yn gweithio tuag at amser lle gallwn gyfieithu gwybodaeth gan sefydliadau eraill sy’n ymddangos ar ein gwefan. Am fwy o wybodaeth darllenwch ein Datganiad Iaith Gymraeg.)

The short film includes two carers discussing their experience of the Act, how becoming aware of their rights has affected them and the changes they have made as a result.

The All Wales Forum is urging families to spend time looking into the Act and finding out your rights.

To help with this, they have included some helpful links at the end of the film that take you to the pages of Welsh Government and Social Care Wales where you can find summaries and easy read versions of this Act.

Watch the film below.