Mae pobl anabl angen cefnogaeth iechyd meddwl gwell

Rhoddodd Tegan Skyrme, Aelod Senedd Ieuenctid Cymru, araith yn y cyfarfod ym mis Rhagfyr ym Mae Caerdydd am pa mor anodd y mae’n gallu bod i bobl anabl dderbyn cefnogaeth gyda’u iechyd meddwl. Mae Tegan yn un o ddau o Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru sydd yn cael eu cefnogi ar hyn o bryd gan Anabledd … Continued

Rhaid i lywodraeth y DU amddiffyn pobl trawsrywiol

Datganiad ar ran Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, Anabledd Dysgu Cymru, Mencap Cymru a Supported Loving ar y newidiadau arfaethedig i gynlluniau Llywodraeth y DU i wahardd therapi trosi. Rydym yn drist ac yn siomedig i weld bwriad Llywodraeth y DU i beidio â chynnwys amddiffyniad i bobl trawsrywiol yn ei waharaddiad arfaethedig ar therapi … Continued

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders