Cyhoeddi ein Cadeirydd newydd, Tracy Hammond

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn falch iawn o gyhoeddi mai Tracy Hammond yw Cadeirydd newydd ein bwrdd ymddiriedolwyr. Mae Tracy wedi gweithio gyda phobl ag anabledd dysgu ers 30 mlynedd ac ar hyn o bryd, hi yw Cyfarwyddwr Arloesi KeyRing, lle mae hi wedi gweithio ers blynyddoedd lawer. Mae Tracy yn byw yn Harlech ac … Continued

Cyflwyno Aled Blake, ein Swyddog Polisi a Chyfathrebu newydd

Rydym yn falch iawn o groesawu Aled Blake i dîm Anabledd Dysgu Cymru. Fe wnaethom ofyn i Aled ddweud wrthym amdano’i hun a’i rôl newydd fel Swyddog Polisi a Chyfathrebu. Ymunais ag Anabledd Dysgu Cymru ym mis Tachwedd, gan weithio gyda Sam a Kai ar bolisi a chyfathrebu. Rwyf newydd gwblhau gradd meistr mewn gwleidyddiaeth … Continued

Ffrindiau Gigiau Cymru yn datblygu ei ymgysylltiad gwirfoddoli yng Ngogledd Cymry diolch i grant Gwirfoddoli Cymru

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi derbyn £50,000 dros 2 flynedd gan grant Gwirfoddoli  Cymru CGGC i recriwtio, hyfforddi, cefnogi a gwella profiad gwirfoddolwyr ar gyfer Ffrindiau Gigiau Cymru yng Ngogledd Cymru. Mae Ffrindiau Gigiau Cymru yn gynllun cyfeillio arloesol sy’n mynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol trwy baru oedolion ag anabledd … Continued

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders