Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – Adroddiad Blynyddol 22-23 – Hawdd ei Ddeall

Medi 2023 | Adroddiad am waith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.

Gofynnodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru i ni wneud fersiwn Hawdd ei Ddeall o’u hadroddiad blynyddol am y gwaith roedden nhw wedi ei wneud yn 2022-23.

Mae’r adroddiad yn sôn am y materion mawr sy’n wynebu Cymru a’i dyfodol a sut y bu’r Comisiynydd yn gweithio gydag eraill i wneud newidiadau.

Mae’r adroddiad yn esbonio’r hyn y maen nhw yn ei wneud i sicrhau bod eu sefydliad yn cael ei redeg yn dda.

Fe wnaethom hefyd fersiwn Cymraeg Hawdd ei Ddeall o’r adroddiad. Mae’r ddau yn hygyrch yn ddigidol i ddarllenwyr sgrin a thechnoleg gynorthwyol arall.

Pwyswch y botwm lawrlwytho coch i weld PDF hygyrch o’r adroddiad.

Gallwch ymweld â gwefan Cenedlaethau’r Dyfodol am fwy o wybodaeth.

Cysylltwch â ni os hoffech wybod mwy am unrhyw un o’n gwasanaethau: easyread@ldw.org.uk.

Gan Hawdd ei Ddeall Cymru | Easy Read Wales.