ICCFW – Comisiwn y Cyfansoddiad – Dyfodol Cymru – Hawdd ei Ddeall

Ionawr 2024 | Edrych ar sut y dylai Cymru gael ei rhedeg.

Gofynnodd y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru (ICCFW) i ni wneud fersiwn Hawdd ei Ddeall o’u hadroddiad terfynol. Mae’r adroddiad yn edrych ar sut y dylai Cymru gael ei rhedeg yn y dyfodol.

Dros 2 flynedd gofynnodd ICCFW i bobl Cymru sut maen nhw’n gweld dyfodol ein gwlad. Fe wnaethon nhw ddarganfod y ffordd y mae pobl yn gweld sut mae pethau’n gweithio nawr a sut y gallai Cymru gael ei rhedeg yn y dyfodol.

Mae’r adroddiad yn nodi opsiynau ar gyfer y dyfodol ac yn dweud y dylid trafod yr holl opsiynau. Mae’n ymdrin â diogelu datganoli a’r hyn sy’n digwydd y tu allan i Gymru. Mae’n dweud bod angen i ni gyd feddwl am y peth gorau ar gyfer y dyfodol i bobl Cymru.

Fe wnaethom hefyd fersiwn Cymraeg Hawdd ei Ddeall o’r canllaw. Mae’r ddau yn hygyrch yn ddigidol i ddarllenwyr sgrin a thechnoleg gynorthwyol arall.

Pwyswch y botwm lawrlwytho coch i weld PDF hygyrch o’r adroddiad.

Gallwch ymweld â gwefan Llywodraeth Cymru i gael gwybod mwy.

Cysylltwch â ni os hoffech wybod mwy am unrhyw un o’n gwasanaethau: easyread@ldw.org.uk.

Gallwch weld ein holl waith diweddar yma.

Gan Hawdd ei Ddeall Cymru | Easy Read Wales.