Leonard Cheshire – Pecyn Cymorth Panel y Dinesydd – Hawdd ei Ddeall

Mehefin 2023 | Pecyn Cymorth Panel y Dinesydd. Sut i ddechrau a rhedeg eich Panel y Dinesydd eich hun.

Gofynnodd Leonard Cheshire i ni wneud fersiwn Hawdd ei Ddeall o’u pecyn cymorth i helpu pobl anabl i ddechrau a rhedeg eu panel y dinesydd eu hunain.

Mae Leonard Cheshire yn helpu pobl anabl i fyw, dysgu a gweithio ar eu pennau eu hunain gymaint ag y maent eisiau.

Gall y pecyn cymorth eich helpu chi ac ymgyrchwyr anabledd eraill i ddechrau eich panel y dinesydd eich hun lle gallwch chi roi llais i bobl anabl yn eich cymuned.

Mae’r pecyn cymorth yn ymdrin â llawer o bynciau gan gynnwys: dechrau panel y dinesydd, ymgyrchu, codi arian, siarad â rhanddeiliaid, cynnal digwyddiadau a mwy. Gellir defnyddio’r canllaw cynhwysfawr hwn fel cyfeiriad tymor hir.

Fe wnaethon ni hefyd fersiwn Cymraeg Hawdd ei Ddeall o’r pecyn cymorth. Mae’r ddau becyn cymorth yn hygyrch yn ddigidol i ddarllenwyr sgrin a thechnoleg gynorthwyol arall.

Pwyswch y botwm lawrlwytho coch i weld a chadw’r prif becyn cymorth.

Gallwch ymweld â gwefan Leonard Cheshire am fwy o wybodaeth.

Cysylltwch â ni os hoffech wybod mwy am unrhyw un o’n gwasanaethau: easyread@ldw.org.uk.