Llywodraeth Cymru – Cynllun Gweithredu LHDTC+ i Gymru – Hawdd ei Ddeall

Mehefin 2023 | Cynllun Gweithredu LHDTC+ i Gymru. Gwneud Cymru y wlad fwyaf cyfeillgar LHDTC+ yn Ewrop.

Gofynnodd Llywodraeth Cymru i ni wneud fersiwn Hawdd ei Ddeall o’u Cynllun Gweithredu. Maen nhw eisiau gwneud Cymru y wlad fwyaf cyfeillgar i bobl LHDTC+ yn Ewrop.

Mae’r cynllun yn dangos nodau Llywodraeth Cymru a’r camau y byddant yn eu cymryd i sicrhau bod pethau’n gyfartal ac yn deg i bobl LHDTC+. Mae hefyd yn sôn am y ffordd y byddant yn edrych ar eu cynnydd.

Fe wnaethon ni fersiwn Cymraeg Hawdd ei Ddeall o’r cynllun hefyd. Mae’r ddwy ddogfen ar gael yn ddigidol ar gyfer darllenwyr sgrin a thechnoleg gynorthwyol arall.

Pwyswch y botwm lawrlwytho coch i weld a chdaw’r cynllun.

Gallwch ymweld â gwefan Llywodraeth Cymru am fwy o wybodaeth

Rydym yn ymuno â Pride Cymru bob blwyddyn i ddathlu pobl LHDTC+ yng Nghymru. Gallwch ddarganfod mwy am pam rydyn ni’n mynd i Pride yn yr erthygl hon gan Grace.

 Cysylltwch â ni os hoffech wybod mwy am unrhyw un o’n gwasanaethau: easyread@ldw.org.uk.