Llywodraeth Cymru – Dyletswydd Ansawdd – Hawdd ei Ddeall

Awst 2023 | Dyletswydd ansawdd. Canllawiau ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru.

Gofynnodd Llywodraeth Cymru i ni wneud fersiwn Hawdd ei Ddeall o’u canllaw i Gymru am y Dyletswydd Ansawdd.

Mae’r Dyletswydd Ansawdd yn ymwneud â sut mae’n rhaid i’r GIG a Llywodraeth Cymru weithio i ddarparu gofal iechyd diogel ac effeithiol.

Mae’r canllaw yn esbonio beth ydy’r Dyletswydd Ansawdd, sut mae’n berthnasol mewn gwahanol sefyllfaoedd a sut y gall y GIG weithio i wella safon gwasanaethau.

Fe wnaethom wneud fersiwn Cymraeg Hawdd ei Ddeall hefyd o’r canllaw. Mae’r ddau yn hygyrch yn ddigidol i ddarllenwyr sgrin a thechnoleg gynorthwyol arall.

Pwyswch y botwm lawrlwytho coch i weld PDF hygyrch o’r canllaw.

Gallwch ymweld â gwefan Llywodraeth Cymru am fwy o wybodaeth.

Cysylltwch â ni os hoffech wybod mwy am unrhyw un o’n gwasanaethau: easyread@ldw.org.uk.

Gan Hawdd ei Ddeall Cymru | Easy Read Wales.