Yn ddiweddar, lansiodd Gwelliant Cymru Broffil Iechyd Unwaith i Gymru, offeryn gyda’r nod o wella cysondeb, diogelwch a phrydlondeb gofal iechyd a ddarperir i bobl ag anabledd dysgu yng Nghymru.

(Mae’r cynnwys canlynol yn Saesneg yn unig gan ei fod yn deillio o sefydliad arall. Mae gweddill y cynnwys are ein gwefan yn ddwyieithog. Rydym yn gweithio tuag at amser lle gallwn gyfieithu gwybodaeth gan sefydliadau eraill sy’n ymddangos ar ein gwefan. Am fwy o wybodaeth darllenwch ein Datganiad Iaith Gymraeg.)

The new tool provides a personalised document to people with a learning disability that details their individual health profile. This key information can then be used by healthcare providers to provide safe, person-centred healthcare.

Improvement Cymru were commissioned by Welsh Government to lead this work as part of the Learning Disability Improving Lives Programme.

Professor Ruth Northway, who developed the tool in partnership with Improvement Cymru, said: “People with learning disabilities continue to experience premature deaths and avoidable health problems due to a range of barriers that limit their access to healthcare. Communication is a key barrier, when people with learning disabilities visit a hospital or medical setting, they can experience difficulty in expressing themselves and getting the care that they need.

The Health Profile aims to help address this through providing key information for healthcare staff. Having one tool that will be used throughout Wales aims to ensure that the tool is clearly recognised by all healthcare professionals. Guidance has been developed to accompany this for people with a learning disability, their families and carers, and for health professionals to assist with the completion of the tool and understanding how it should be used.”

Click here to access the profile and related resources.

Read about the Health Profile in Easy Read here.