Mae Cymorth Cymru a’r Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan wedi cynhyrchu canllawiau i helpu pobl gydag anabledd dysgu, eu teuluoedd, darparwyr cymorth byw ac awdurdodau lleol ynghylch pethau i’w hystyried wrth ail-gysylltu’n unol â’r rheol ‘aelwydydd estynedig.