Strategaeth ar Gyfer Cymdeithas Sydd yn Heneiddio

Mae Anabedd Dysgu Cymru wedi cyflwyno ymateb i ymgynghoriad Llywodraethy Cymru ar Strategaeth ar gyfer cymdeithas sydd yn heneiddio:Cymru Oed Gyfeillgar. Yn ein hymateb roeddem yn pwysleisio’r angen i gynnwys pobl gydag anabledd dysgu mewn cynlluniau i wneud Cymru yn wlad oed gyfeillgar. O ran pobl hŷn gydag anableddau dysgu, mae’n bwysig edrych ar eu … Continued

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders