Rydyn ni wedi casglu adnoddau defnyddiol yn cynnwys rhai canllawiau hawdd eu deall da i bobl gydag anabledd dysgu yng Nghymru.

Rydyn ni’n ychwanegu gwybodaeth a chyngor newydd bob dydd. Er mwyn ychwanegu eich adnoddau yma, e-bostiwch Kai Jones.


Ar hyn o bryd rydym ar Lefel Rhybudd 4 yng Nghymru. Dyma pryd mae risg uchel iawn o coronafeirws. Mae’n golygu bod y mwyafrif o leoedd ar gau a dim ond rhai lleoedd sydd yn gallu agor. I ddarganfod beth allwch chi ac na allwch ei wneud, darllenwch y canllaw hawdd ei ddarllen hwn am Gynllun Rhybudd Coronavirus ar gyfer Cymru.