Rydyn ni wedi casglu adnoddau defnyddiol am Coronafeirws (COVID-19), yn cynnwys rhai canllawiau hawdd eu deall da i bobl gydag anabledd dysgu yng Nghymru. Wrth i bethau ddatblygu rydyn ni’n ychwanegu gwybodaeth a chyngor newydd bob dydd. Rydyn ni’n gwneud yn siwr bod yr adnoddau wedi cael eu diweddaru ac fe fyddwn ni’n dangos dyddiad yr adnawdd lle rydyn ni’n gallu gwneud hynny.


Mae’r dudalen yma yn newydd ac rydyn ni’n ychwanegu llawer o adnoddau felly edrychwch i weld beth sydd yn newydd.

Canllawiau a chyngor hawdd eu deall

Posteri Hawdd eu Deall

Cyngor i ddarparwyr byw gyda chefnogaeth a theuluoedd