Grŵp Ymgyrch Bywydau wedi’u Dwyn – Maniffesto – Hawdd ei Ddeall

Mai 2024 | Cartrefi Nid Ysbytai, beth sydd angen ei newid yng Nghymru.

Gofynnodd Grŵp Ymgyrch Bywydau wedi’u Dwyn i ni wneud fersiwn Hawdd ei Ddeall o’u maniffesto.

Mae’r grŵp yn deuluoedd sydd ag anwyliaid ag anabledd dysgu neu sy’n awtistig sy’n byw mewn gwasanaethau ysbytai arbenigol yng Nghymru.

Ni ddylai pobl fod yn byw mewn ysbytai. Maen nhw eisiau i bethau newid.

Maen nhw eisiau i’r arfer o gadw pobl ag anabledd dysgu a phobl awtistig mewn ysbytai yng Nghymru ddod i ben.

Mae’r llyfryn maniffesto yn ymwneud â’r pethau y mae Grŵp Ymgyrch Bywydau wedi’u Dwyn eisiau i Lywodraeth Cymru eu gwneud.

Fe wnaethom hefyd fersiwn Saesneg Hawdd ei Ddeall o’r adroddiad. Mae’r ddau yn hygyrch yn ddigidol i ddarllenwyr sgrin a thechnoleg gynorthwyol arall.

Pwyswch y botwm lawrlwytho coch i weld PDF hygyrch o’r maniffesto.

Llofnodwch a rhannwch eu deiseb hynod bwysig.

Gallwch ymweld â gwefan Bywydau wedi’u Dwyn am fwy o wybodaeth.

Gallwch ddysgu mwy am y brotest Cartrefi Nid Ysbytai a fynychwyd gennym ym mis Ebrill ar ein gwefan yma.

Cysylltwch â ni os hoffech wybod mwy am unrhyw un o’n gwasanaethau: easyread@ldw.org.uk.

Gallwch weld ein holl waith diweddar yma.

Gan Hawdd ei Ddeall Cymru | Easy Read Wales.