Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru 2023

 • Dydd Mercher 8 Tachwedd 2023, Canolfan Busnes Conwy , Cyffordd Llandudno.
 • Dydd Mercher 15 Tachwedd 2023, Holiday Inn, Casnewydd.

Bydd ein cynhadledd flynyddol eleni ar thema iechyd a lles pobl ag anabledd dysgu. 

Gwyddom fod pobl ag anabledd dysgu yn dueddol o fod ag iechyd gwaeth o gymharu a’r rhai heb anabledd dysgu, ac maent mewn mwy o berygl o ddatblygu cyflyrau iechyd amrywiol. Gellir atal llawer o hyn gan bethau fel:

 • Archwiliadau iechyd blynyddol 
 • Hybu iechyd hygyrch 
 • Hyfforddiant arbenigol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol
 • Gwell mynediad i ofal iechyd
 • Cefnogaeth i fyw bywydau mwy gweithgar ac ymgysyiltiol yn gymdeithasol

Gogledd Cymru

Cyflwyniadau ar

 • Archwiliadau iechyd blynyddol – Betsi Calwalader UHB a Conwy Connect 
 • Sylfaen Paul Ridd
 • Proffiliau iechyd – Improvement Cymru

Drama o Hijinx Theatre

De Cymru

Cyflwyniadau ar

 • Archwiliadau iechyd blynyddol – Prifysgol De Cymru a Drive
 • Sylfaen Paul Ridd
 • Proffiliau iechyd – Tîm Iechyd Anabledd Dysgu Cymunedol Caerdydd a Prifysgol De Cymru
 • Lleihau meddyginiaeth seicotropig amhriodol – Dimensions

Drama o Hijinx Theatre