Cynhadledd Flynyddol 2021 – Gallwn ni ei weithio allan

Dyddiad: 08.11.2021 - 12.11.2021
Lleoliad: Online

Bydd ein cynhadledd flynyddol, “Gallwn ni ei weithio allan,” eleni yn edrych beth mae gwaith, swyddi a chyflogaeth yn ei olygu i bobl ag anabledd dysgu.

Rydyn ni’n chwilio am fudiadau, grwpiau ac unigolion a fyddai’n hoffi bod yn rhan o’r digwyddiad hwn.  Mae hyn y cynnwys

 • rhedeg gweithdy
 • dangos ffilm
 • rhoi cyflwyniad
 • syniadau eraill sy’n debygol o fod gennych!

I lawer o bobl mae cael gwaith gyda thâl yn gwneud iddyn nhw deimlo eu bod o werth, eu bod yn cael eu cynnwys, yn rhoi eu hincwm eu hunain iddyn nhw ac yn eu helpu i fod yn fwy annibynnol. I bobl eraill, gwaith gwirfoddol yw’r peth iawn iddyn nhw.  Mae rhai pobl sydd ddim yn gweithio nac yn gwirfoddoli ond y mae eu cyfraniad yn eu cymunedau yn cael ei fynegi a’i werthfawrogi mewn ffyrdd eraill.

Bydd ein Cynhadledd Flynyddol yn cael ei chynnal ar-lein eleni gyda chyfres o ddigwyddiadau rhwng 8 Tachwedd a 12 Tachwedd. Gobeithiwn gwrdd â phawb wyneb yn wyneb a chynnal digwyddiadau cyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny.

Buasai gennym ddiddordeb clywed gennych chi os oes gennych rywbeth diddorol neu bwysig yr hoffech chi ei rannu.

Pethau sy’n rhwystro pobl rhag gweithio

Gallai hyn gynnwys

 • Cludiant
 • Methu cael mynediad
 • Ymwybyddiaeth

 

Cefnogaeth i gychwyn gweithio

Gallai hyn gynnwys

 • Hyfforddiant ar gyfer gwaith
 • Gwaith gyda chefnogaeth
 • Mynediad at waith
 • Cynllunio trawsnewid
 • Taliadau uniongyrchol

 

Profiadau bywyd go iawn

Megis

 • Bod yn wirfoddolwr
 • Cael gwaith gyda thâl
 • Ymddeol
 • Hunangyflogaeth
 • Gweithio yn ystod y Cyfnod Clo

 

Cael eu gwerthfawrogi

Mae hyn yn cynnwys pethau fel

 • Hawliau cyflogaeth
 • Manteision o gael gwaith
 • Rôl darparwyr cefnogaeth
 • Cyfrannu tuag at gymunedau pa un a ydych yn gweithio ai peidio

 

Noddi ein sesiynau

Os hoffech noddi ein sesiynau neu’r gyfres, llenwch y ffurflen hon neu e-bostiwch inacia.rodrigues@ldw.org.uk

Cliciwch yma am ein hopsiynau noddi

Mwy o wybodaeth am Nawdd

 

Fel rhan o’r digwyddiad hwn, byddwn yn rhannu gwaith a gwersi o’n prosiect ‘Engage to Change’.

Er cof am Sam Jenkins

Eleni bydd ein cynhadledd yn gyflwynedig i’n cydweithiwr Sam Jenkins fu farw y llynedd.  Daeth Sam i bob un o’n cynadleddau blynyddol i weithio, cymryd rhan a chyfarfod â ffrindiau hen a newydd.  Fe hoffen ni dalu teyrnged i Sam a oedd yn caru bywyd ac roedd gwaith yn rhan bwysig iawn o’r bywyd hwnnw.

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr