Gwneud gwybodaeth yn hawdd ei ddeall a’i ddarllen – Gorffennaf

Dyddiad: 17.07.2024
Lleoliad: Ar-lein trwy Zoom
2 people discuss their plan for the day using a picture based plan

Fe fydd y sesiwn hon yn eich cyflwyno i Hawdd ei Ddeall, ffordd o wneud gwybodaeth yn hawdd i’w ddarllen a’i ddeall i bobl ag anabledd dysgu.

Dyddiad: Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2024

Amser: 10:00 yb – 12:30 yp

Lle: Ar lein trwy Zoom

Gall pobl ag anableddau dysgu gael trafferth gyda darllen a deall iaith a syniadau cymhleth. Mae hyn yn gallu creu rhwystrau wrth gael gwybodaeth sy’n bwysig ar gyfer eu bywydau bob dydd, fel iechyd, cyfreithiol neu gyhoeddus.

Mae Hawdd ei Ddeall yn defnyddio iaith syml, brawddegau byrion, a lluniau i gyfleu gwybodaeth mewn ffordd sy’n haws ei deall.

Mae Hawdd ei Ddeall yn hyrwyddo annibyniaeth a chynhwysiant, ac yn  grymuso pobl i gymryd mwy o reolaeth yn eu bywydau.

Fe fydd y cwrs yn cynnwys

  • Iaith glir
  • Strwythur brawddegau
  • Paragraffau
  • Cynllun a dylunio tudalen
  • Defnyddio delweddau

Wedi’i greu ar gyfer

Mae’r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd eisiau gwneud eu gwybodaeth ysgrifenedig yn fwy hygyrch, yn enwedig i bobl ag anabledd dysgu.

Fe fydd y sesiwn hon ar-lein dros Zoom

16 o leoedd ar gael
Standard
Ticket for anyone who does not fall into any of the categories below.
£40.00 y person/dydd
Concessionary
Organisations with an income of less than £1M per year
£20.00 y person/dydd
Person with a learning disability
Anyone who has a learning disability
£20.00 y person/dydd
Parent / Carer
Anyone who is an upaid carer for someone with a learning disability
£20.00 y person/dydd
Student
Anyone on a full time health or social care course
£20.00 y person/dydd
Dyddiad: 17/07/2024
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders