Cyflwyniad i gefnogaeth ymddygiad cadarnhaol (Y drenewydd)

Dyddiad: 12.02.2020
Lleoliad: Y drenewydd

Groups of people around kitchen table, eating and drinking

Fe fydd y cwrs undydd yma yn rhoi cyflwyniad i Gefnogaeth Ymddygiad Cadarnhaol, dull yn seiliedig ar ymchwil i wella llesiant a lleihau ymddygiad heriol gyda phobl ag anabledd dysgu a grwpiau hawdd eu niweidio eraill.

Ar ôl gorffen y cwrs fe fydd y cyfranogwyr yn gallu:

  • Deall rhai cysyniadau allweddol ynghylch ymddygiad
  • Diffinio ymddygiad heriol
  • Ystyried gwerthoedd ac ymyrraeth moesegol
  • Diffinio nodweddion allweddol Cefnogaeth Ymddygiad Cadarnhaol
  • Disgrifio Cynllun Cefnogaeth Ymddygiad Cadarnhaol tri cham
  • Cyfeirio at hyfforddiant achrededig manylach mewn PBS

Ar gyfer

Uwch reolwyr, rheolwyr rheng flaen, aelodau o’r teulu, gofalwyr a gweithwyr cefnogi.

18 o leoedd ar gael
Standard
Ticket for anyone who does not fall into any of the categories below.
£100.00 y person/dydd
Concession
For organisations with an annual income of less than £1Million.
£50.00 y person/dydd
Person with a learning disability
Anyone who has a learning disability attending in their own capacity or as a representative of an organisation as volunteer, member or employee.
£25.00 y person/dydd
Parent / Family Carer
Anyone who is a parent or family carer of a person with a learning disability
£25.00 y person/dydd
Paid Support
Anyone who is attending an event to support someone with a learning disability who is also attending
£25.00 y person/dydd
Student
Anyone who is registered as a full or part time student not in employment
£25.00 y person/dydd
Dyddiad: 12/02/2020
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr