Darllenwch ein adroddiad blynyddol ar gyfer Ebrill 2018 i Mawrth 2019 (6mb)