Mae Anabledd Dysgu Cymru yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd

Rydym ni’n chwilio am 4 ymddiriedolwr newydd i ymuno â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr cyfeillgar a gweithgar. Gyda’n gilydd rydym ni’n gweithio i wneud Cymru’r wlad orau yn y byd i bobl ag anabledd dysgu fyw, dysgu a gweithio ynddi. Yna gallai hwn fod yn gyfle cyffrous i chi fod yn rhan o Anabledd Dysgu Cymru. Mae gennym … Continued

Rhaid i lywodraeth y DU amddiffyn pobl trawsrywiol

Datganiad ar ran Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, Anabledd Dysgu Cymru, Mencap Cymru a Supported Loving ar y newidiadau arfaethedig i gynlluniau Llywodraeth y DU i wahardd therapi trosi. Rydym yn drist ac yn siomedig i weld bwriad Llywodraeth y DU i beidio â chynnwys amddiffyniad i bobl trawsrywiol yn ei waharaddiad arfaethedig ar therapi … Continued

Ein gwaith polisi Ionawr-Mawrth 2022

Yn 3 mis cyntaf 2022 ymatebodd Anabledd Dysgu Cymru i 9 gwahanol ymgynghoriad ar amrediad o bynciau. Mae ein holl waith polisi i’w weld ar ein tudalen polisi. Rydym eisiau i Gymru fod y wlad orau yn y byd i bobl gydag anabledd dysgu, i fyw, dysgu a gweithio ynddi. Mae ein hymatebion i ymgynghoriadau … Continued

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders