Rhaid i lywodraeth y DU amddiffyn pobl trawsrywiol

Datganiad ar ran Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, Anabledd Dysgu Cymru, Mencap Cymru a Supported Loving ar y newidiadau arfaethedig i gynlluniau Llywodraeth y DU i wahardd therapi trosi. Rydym yn drist ac yn siomedig i weld bwriad Llywodraeth y DU i beidio â chynnwys amddiffyniad i bobl trawsrywiol yn ei waharaddiad arfaethedig ar therapi … Continued

Ein gwaith polisi Ionawr-Mawrth 2022

Yn 3 mis cyntaf 2022 ymatebodd Anabledd Dysgu Cymru i 9 gwahanol ymgynghoriad ar amrediad o bynciau. Mae ein holl waith polisi i’w weld ar ein tudalen polisi. Rydym eisiau i Gymru fod y wlad orau yn y byd i bobl gydag anabledd dysgu, i fyw, dysgu a gweithio ynddi. Mae ein hymatebion i ymgynghoriadau … Continued

Cod Ymarfer ar Ddarpariaeth Gwasanaeth Awtistiaeth

Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ymrwymo i gefnogaeth wedi’i ganoli ar y person ar gyfer pobl awtistig Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Cod Ymarfer ar Ddarpariaeth Gwasanaeth Awtistiaeth.  Rydym yn ymateb gydag aelodau eraill y Consortiwm Anabledd Dysgu (Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan … Continued

Adnodd asesu risg COVID-19 ar gyfer y gweithlu newydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu adnodd asesu risg COVID-19 ar gyfer y gweithlu i alluogi rhywun sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli yng Nghymru i wirio a ydyn nhw mewn mwy o berygl o effeithiau difrifol y coronavirus. Mae’r adnodd yn gadael i chi ystyried eich ffactorau risg personol ac yn awgrymu gweithrediadau all eich helpu i … Continued

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn chwilio am Gadeirydd newydd

Rydym am i Gymru fod y Wlad  orau i bobl ag anabledd dysgu fyw, dysgu a gweithio ac rydym yn chwilio am Gadeirydd ar gyfer ein Bwrdd Ymddiriedolwyr i’n helpu i gwyflawni hyn. Gallwch lawrlwytho fersiwn hawdd ei darllen o’r hysbyseb hwn (Word) Byddwch yn rhoi arweiniad cynhwysol i’r Bwrdd ac yn cefnogi’r Prif Swyddog … Continued

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr