Fel rhan o’r gwaith yma, mae Cymorth i Ferched Cymru ac Anabledd Cymru yn gofyn menywod anabl i gymryd rhan mewn holiadur fel y gallant hysbysu Llywodraeth Cymru ar profiadau pobl anabl, yn cynnwys profiadau positif a negatif, a beth sydd rhaid newid yn y dyfodol.

(Mae’r cynnwys canlynol yn Saesneg yn unig gan ei fod yn deillio o sefydliad arall. Mae gweddill y cynnwys are ein gwefan yn ddwyieithog. Rydym yn gweithio tuag at amser lle gallwn gyfieithu gwybodaeth gan sefydliadau eraill sy’n ymddangos ar ein gwefan. Am fwy o wybodaeth darllenwch ein Datganiad Iaith Gymraeg.)

As part of this work, Welsh Women’s Aid and Disability Wales are asking disabled people to come forward and take part in a survey so that they can inform the Welsh Government on the experiences of disabled people, including positive and negative experiences and what needs to change in the future.

The survey is available in easy read and can be downloaded on the Welsh Women’s Aid website.

The deadline for this survey is: Monday 11th March.

Please return completed surveys to: statistics@welshwomensaid.org.uk.

If you, or somebody you know has experienced any form of abuse and would like to speak to somebody, please call the Live Fear Free helpline.

Telephone: 0808 80 10 800. Text service: 078600 77333.

Email: info@livefearfreehelpline.wales