Mae Gwiriwch ef! yn ei gwneud yn bosibl i bobl gydag anabledd dysgu wirio ansawdd gwybodaeth hygyrch maen nhw’n ei gynhyrchu a’i dderbyn – ac i awgrymu gwelliannau i bobl a gynhyrchodd yr wybodaeth.

Mae Gwiriwch ef! yn rhan o’r Llawlyfr Clir a Hawdd. Mae Gwiriwch ef! wedi cael ei gynhyrchu mewn Hawdd ei Ddeall.
Gallwch ddefnyddio Gwiriwch ef! i wirio llythyrau, taflenni a fersynau Hawdd ei Ddeall o ddogfennau mwy fel adroddiadau ac ymgynghoriadau. Mae Gwiriwch ef! yn edrych ar ba mor hawdd ydy hi i ddaranfod y ddogfen, geiriau, cynllun, strwythur a dyluniad. Mae pob adran yn derbyn sgôr i weld pa mor dda ydy hi.