Ffilm 4 munud yn dangos pam bod gwybodaeth hygyrch yn bwysig ac mae’n dangos grŵp o bobl gydag anabledd dysgu yn esbonio rhai o’r anawsterau maen nhw’n ei gael gyda gwybodaeth sydd yn rhy anodd i’w deall.