Rydym am i Gymru fod y Wlad  orau i bobl ag anabledd dysgu fyw, dysgu a gweithio ac rydym yn chwilio am Gadeirydd ar gyfer ein Bwrdd Ymddiriedolwyr i’n helpu i gwyflawni hyn.

Gallwch lawrlwytho fersiwn hawdd ei darllen o’r hysbyseb hwn (Word)

Byddwch yn rhoi arweiniad cynhwysol i’r Bwrdd ac yn cefnogi’r Prif Swyddog Gweithredol i ddatblygu’r sefydliad.

2 flynedd yw cyfnod y swydd i ddechrau, bydd uchafswm o 2 dymor, a bydd yr ail dymor yn dibynnu ar ailethol.  I ddechrau, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â’n cadeirydd presennol, gan gymryd yr awenau’n ffurfiol unwaith y bydd eich penodiad wedi cael ei gymeradwyo gan ein haelodau yn ein cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Rhagfyr 2020.

Nid oes tâl am y rôl ond bydd treuliau allan o boced yn cael eu had-dalu.

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith a’n cynllun Strategol

I Wneud Cais  

I gael gwybod mwy am y rôl, cysylltwch â Phil Madden, Cadeirydd :

E-bost: philmadden31@googlemail.com

Ffôn: 07836 380778

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl ewch ati i lawrlwytho’r canlynol:

I wneud cais gallwch ddewis llenwi’r ffurflen gais neu wneud cais fideo.

Dyddiad cau a Chyfweliadau:

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 23 Medi 2020

Cyfweliadau: Yn cael eu cynnal ar Zoom yn ystod yr wythnos sy’n dechrau dydd Llun 28 Medi, dyddiadau i’w cadarnhau.

Anfonwch eich ffurflen gais/fideo wedi’i gwblhau i:

Recriwtio Cadeirydd
Joanne Moore
Anabledd Dysgu Cymru
41 Lambourne Crescent
Parc Busnes Caerdydd
Llanishen
Caerdydd
CF14 5GG

Neu ei e-bostio at: joanne.moore@ldw.org.uk