Darllenwch ein adroddiad blynyddol ar gyfer Ebrill 2017 i Mawrth 2018