Byddwch yn Noddwr neu’n Arddangoswr yn ein Cynhadledd Flynyddol, Lle rydym yn mynd o fan hyn? 

Ehangwch gyrhaeddiad eich corff neu frand yn y sector anabledd dysgu drwy noddi neu arddangos yn ein Cynhadledd Flynyddol 2019, Lle rydym yn mynd o fan hyn?Eleni fe fydd ein cynhadledd yn canolbwyntio ar yr hyn mae pobl wedi ei ddysgu o’r pandemig Covid 19 a sut y gellir defnyddio hyn i greu gwell dyfodol drwy wneud pethau yn wahanol.

Rydym yn denu cynrychiowyr ar draws y sector anabledd dysgu, gan greu’r cyfle delfrydol i sicrhau bod eich neges yn cael ei chlywed. 

Manteision noddi ac arddangos 

 Mae noddi ac arddangos yn ein digwyddiad yn cynnig manteision a buddion, yn cynnwys cyfleoedd i hyrwyddo. 

  • Gallwn eich helpu i gyflwyno neges eich corff neu frand ac ehangu eich cyrhaeddiad. 
  • Ymgysylltu gydag uwch lunwyr penderfyniadau ar draws y sector. 
  • Darparu gwybodaeth am eich gwasanaethau yn uniongyrchol mewn amgylchedd fyw. 
  • Cyfarfod gyda chwsmeriaid cyfredol a chael mynediad i amrediad o gwsmeriaid potensial.