Young woman smiles, she is holding a camera. In the background are an array of stylised arrows.

 

Rydym yn cynnal cystadleuaeth tynnu llun gyda Radio Abl ar gyfer unrhyw un sy’n byw yng Nghymru ac sydd ag anabledd dysgu.

Nid ydych angen camera drud, gallwch ddefnyddio eich camera ffôn.

Tynnwch lun sy’n ymwneud â thema ein cynhadledd eleni sef Dwi yma ac wedyn anfonwch y llun atom er mwyn cael cyfle i ennill gwobr.

Rydych chi’n gallu gweld enillwyr llynedd yma.

14 Hydref 2019 yw’r dyddiad cau.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi fy ffonio ar 029 2068 1160 neu ebost rhobat.bryn@ldw.org.uk

Able Radio logo